ORL / HNO / ENT - Bratislava

Modernizovaná otorinolaryngologická ambulancia lokalizovaná v Bratislave - Poliklinika Šustekova. Zdravotná starostlivosť je poskytovaná v rozsahu ambulantnej formy striedavo dvomi lekármi. ORL ambulancia disponuje kompletným technickým vybavením umožňujúcim poskytovať ambulantnú starostlivosť v súlade s najmodernejšími štandardmi. 

ORL ambulancia je zameraná prednostne na detských pacientov a dorast s obmedzeným počtom vyšetrení na deň.