Tieto stránky používajú cookies k analýze návštevnosti a bezpečnej prevádzke stránok. Používaním stránok vyjadrujete súhlas s našimi pravidlami pre ochranu súkromia.

- - - - -

ORL / HNO / ENT - Bratislava

Modernizovaná otorinolaryngologická ambulancia lokalizovaná v Bratislave. Zdravotná starostlivosť je poskytovaná v rozsahu ambulantnej formy striedavo tromi lekármi. ORL ambulancia disponuje kompletným technickým vybavením umožňujúcim poskytovať ambulantnú starostlivosť v súlade s najmodernejšími štandardmi. 

ORL ambulancia je zameraná prednostne na detských pacientov a dorast s obmedzeným počtom vyšetrení na deň, nakoľko zámerom je poskytovať starostlivosť zameranú na kvalitu, nie kvantitu. Vieme, že čas je vzácny, a preto pacientov objednávame bezplatne na konkrétny termín a orientačný čas a taktiež poskytujeme bezplatnú možnosť On-line objednania receptu.  Akútne stavy vybavujeme priebežne (bez čakania - krvácanie, dusivé stavy a úrazy). Prednostné vyšetrenie vzhľadom k platnej legislatíve nie je poskytované. 

Dospelým aj detským pacientom bez poistenia, cudzím štátnym príslušníkom bez poistenia v prípade záujmu poskytujeme konzultáciu na vlastnú žiadosť ako samoplatcom na vopred rezervovaný termín.

Dospelých poistencov konzultujeme výlučne mimo ordinačných hodín na vlastnú žiadosť vo vopred rezervovaný termín a čas, a to len v prípade dostupnosti limitovaného počtu voľných On-line (“internetových") termínov na portáli navstevalekara.sk

Poskytujeme preventívne ORL vyšetrenie, vyšetrenie sluchu, vyšetrenie vestibulárneho (rovnovážneho) aparátu napríklad na nasledovné účely: vodičský preukaz, administratívne účely, zbrojný preukaz, potreby zamestnávateľa, práca vo výškach, pred liečbou v hyperbarickej komore...

Dostupná je taktiež rehabilitácia s využitím infúznej liečby, ktorá má vazoaktívny (rozšírenie ciev), prípadne spazmolytický (uvoľnenie svalstva) efekt. Využíva sa u indikovaných diagnóz a je praktizovaná u pacientov, ktorí si nemôžu z časových alebo iných dôvodov dovoliť hospitalizáciu. Počet potrebných liečebných kúr je 5 až 10. Ambulantná infúzna liečba je možná len vtedy, ak to umožní celkový zdravotný stav pacienta. Najčastejšie ORL indikácie infúznej liečby sú: akútna porucha sluchu, tinnitus (hučanie v ušiach), poruchy sluchu s nedoslýchavosťou, závratové stavy, ochorenia krčnej chrbtice...


Poistenec

VYŠETRUJEME PREDNOSTNE PEDIATRICKÝCH PACIENTOV A DORAST

ORL vyšetrenie s výmenným lístkom

Pacientov objednávame bezplatne na konkrétny dátum a orientačný čas - obmedzený počet pacientov na deň

Možnosť spoplatneného objednania sa  na konkrétny dátum a presný čas cez stránku navstevalekara.sk

Prednostné vyšetrenie nie je možné

Poplatky sú účtované len pri špecifických úkonoch, ktoré sú dostupné, ale nie sú zazmluvnené zdravotnou poisťovňou a sú vykonané na vlastnú žiadosť pacienta (konzultácia, preventívne vyšetrenie, orientačná audiometria, sono dutín, videofibroendoskopia, chirurgické výkony ako naloženie stipúl, turbinoplastika...)

----------

Dospelých pacientov konzultujeme výlučne na vlastnú žiadosť mimo ordinačných hodín vo vopred rezervovaný termín a čas, a to len v prípade dostupnosti limitovaného počtu voľných On-line (“internetových") termínov na portáli navstevalekara.sk

ORL vyšetrenie s výmenným lístkom


Samoplatca - konzultácia, preventívne ORL vyšetrenie, infúzna terapia

 

Na vlastnú žiadosť konzultujeme taktiež detských aj dospelých pacientov, pacientov bez poistenia, cudzincov bez poistenia

Poskytujeme preventívne ORL vyšetrenie sluchu

Poskytujeme infúznu terapiu

Výmenný lístok nie je potrebný

Pacientov objednávame bezplatne na konkrétny dátum a orientačný čas - obmedzený počet pacientov na deň

Možnosť spoplatneného objednania sa  na konkrétny dátum a presný čas cez portál navstevalekara.sk

Samoplatcovi sa za ORL konzultáciu, preventívne vyšetrenie  na vlastnú žiadosť účtuje


Zmluvné poisťovne

Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera,Union

Cenník

     

Preventívne vyšetrenie sluchu (vodičský preukaz atď.)..................25€

     ORL konzultácia na vlastnú žiadosť (bez poistenia)........................30€     

Sonografia prínosových dutín, A-scan..............................................10€

Videofibroendoskopia..........................................................................5€

Orientačná audiometria, vzdušné vedenie.....................................10€

Chirurgické výkony........................................................................10-50€

Rehabilitácia - Infúzna terapia,1 sedenie.........................................10€

Služby nad rámec verejného zdravotného poistenia (VZP)...........15€

Potvrdenie priepustky (pokiaľ nemáte vlastné tlačivo)....................1€

Ambulancia


Technické vybavenie


Certifikáty


Naše publikácie

Stručne o bakterioterapii a zápaloch horných dýchacích ciest:

Problematika adenoidektómie (odstránenie nosovej mandle u detí):


Problematika papilárneho karcinómu štítnej žľazy (onkologické ochorenie štítnej žľazy):


Personál

MUDr. Ján Sojak, PhD.          

Štúdium medicíny - Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, 2005-11

Špecializačné štúdium - Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok, 2011-16

Doktorandské štúdium - Ústav normálnej a patologickej fyziológie, JLF UK v Martine, 2013-18

Špecializačné štúdium v odbore foniatria- Klinika  otorinolaryngológie a CHHaK LF UK a UNB v Bratislave, 2019-súčastnosť

Lekár - Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok, 2011-17

Lekár - Detská otorinolaryngologická klinika, NÚDCH Bratislava, 2019

Lekár - Oddelenie otorinolaryngológie, FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, 2014-súčasnosť

Lekár - Privátna ORL ambulancia RHINO, Bratislava, 2017 -súčasnosť


MUDr. Zora Broschová

Štúdium medicíny - Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 1968-74

Špecializačné štúdium - Oddelenie otorinolaryngológie, DFNsP Bratislava, 1975-1984

Lekár - Oddelenie otorinolaryngológie, DFNsP Bratislava, 1975-1985

Lekár - Privátna ORL ambulancia RHINO, Bratislava, 1985- súčastnosť

MUDr. Martin Čverha 

Štúdium medicíny - Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2010- 2016

Špecializačné štúdium - Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB v Bratislave, 2016- súčasnosť

Lekár - Detská otorinolaryngologická klinika, NÚDCH Bratislava, 2016 - súčastnosť

Lekár - Privátna ORL ambulancia RHINO, Bratislava, 2019 - súčasnosť