Ordinačné hodiny


                                     Pondelok     (MUDr. Ján Sojak, PhD.) - od 6:30 do 17:30

                                     Utorok          Len objednané odbery, infúzie,prefuky od 6:30 do 7:30

                                     Streda           (MUDr. Zora Broschová) - od 7:30 do 12:30

                                     Štvrtok          (MUDr. Sojak, PhD. / MUDr. Čverha) - od 8:00 do 16:00

                                     Piatok            (MUDr. Zora Broschová) - od 7:30 do 12:30


Konzultačné hodiny pre platcov

                                 

                                     Utorok          (MUDr. Ján Sojak, PhD.) - od 7:00 do 18:20

                                     Streda          (MUDr. Ján Sojak, PhD.) - od 12:40 do 16:00

                              

Obmedzenia ordinačných a konzultačných hodín:    

- - -Informácie o výsledkoch vyšetrení


Informácie o výsledkoch sterov a krvných odberov poskytujeme telefonicky medzi 7:30 - 9:00

+421(0) 950 373 653

Zrušenie objednania

Nemôžete sa dostaviť na vyšetrenie v objednanom termíne? Rešpektujeme neočakávané situácie, ktoré Vás môžu zastihnúť. Vy tiež prosím rešpektujte náš čas a zároveň sa umožnite objednať iným pacientom! Pokiaľ sa na vyšetrenie nebudete môcť dostaviť, vyrozumte nás a zrušte Vašu rezerváciu e-mailom na orl.rhino@gmail.com; v prípade objednania sa cez portál navstevalekara.sk zrušte Vašu rezerváciu a požiadajte o vrátenie poplatku e-mailom na info@navstevalekara.sk

Ďakujeme

Objednávanie pacientov

POISTENEC

VYŠETRUJEME PREDNOSTNE PEDIATRICKÝCH PACIENTOV

Vyšetrenie s výmenným lístkom


Vyšetrenie detských pacientov z čakárne v "dnešný" deň:

Akútne stavy:  kiosk v čakárni NEpoužívajte! - akútne stavy budú po posúdení personálom ambulancie vybavené priebežne

Kiosk:  v prípade dostupnosti voľného termínu Vám kiosk pridelí najbližšie poradové číslo na vyšetrenie ešte v "dnešný" deň. Pokiaľ kiosk píše “Koniec vydávania lístkov“ znamená to, že na daný deň už boli všetky lístky/čísla rozdané.

Aký orientačný čas prislúcha môjmu poradovému číslu??? - informáciu nájdete v čakárni a na úplnom konci tejto stránky. Do čakárne je nevyhnutné dostaviť sa min. 10 minút pred vyšetrením, v opačnom prípade môže vaše poradové číslo prepadnúť !!!


Objednávanie detských pacientov na konkrétny dátum a orientačný čas (bezplatné objednávanie):

On-line: eCasenka.sk

Osobne:  na ambulancii v čase ordinačných hodín


Objednávanie detských pacientov na konkrétny dátum a presný čas (poplatok účtovaný portálom):

On-line: navstevalekara.sk (profil – Detskí pacienti)                              

                                                                         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 DOSPELÍ PACIENTI

!!! Dospelých pacientov konzultujeme výlučne na vlastnú žiadosť mimo ordinačných hodín, a to len v prípade dostupnosti limitovaného počtu voľných on-line "internetových" termínov na portáli navstevalekara.sk !!!

Konzultácia s výmenným lístkom


Objednávanie dospelých pacientov na konkrétny dátum a presný čas (poplatok účtovaný  portálom); dostupné termíny:

On-line: navstevalekara.sk (profil – Dospelí pacienti)

          


SAMOPLATCA

Na vlastnú žiadosť konzultujeme taktiež detských aj dospelých pacientov, pacientov bez poistenia, cudzích štátnych príslušníkov bez poistenia, samoplatcov. Poplatok za konzultáciu pre samoplatcu je 30€.

   Výmenný lístok nie je potrebný


Vyšetrenie samoplatcov z čakárne v "dnešný" deň:

Akútne stavy:  kiosk v čakárni NEpoužívajte! - akútne stavy budú po posúdení personálom ambulancie vybavené priebežne

Kiosk:  v prípade dostupnosti voľného termínu Vám kiosk pridelí najbližšie poradové číslo na vyšetrenie ešte v "dnešný" deň. Pokiaľ kiosk píše “Koniec vydávania lístkov“ znamená to, že na daný deň už boli všetky lístky/čísla rozdané.

Aký orientačný čas prislúcha môjmu poradovému číslu??? - informáciu nájdete v čakárni a na úplnom konci tejto stránky. Do čakárne je nevyhnutné dostaviť sa min. 10 minút pred vyšetrením, v opačnom prípade môže vaše poradové číslo prepadnúť !!

                                                                                                                                                                                                                                      .

Objednávanie samoplatcov na konkrétny dátum a orientačný čas (bezplatné objednávanie):

On-line: eCasenka.sk

Osobne:  na ambulancii v čase ordinačných hodín


Objednávanie samoplatcov na konkrétny dátum a presný čas (poplatok účtovaný portálom):

On-line: navstevalekara.sk (profil - Dospelí pacienti)navstevalekara.sk (profil - Detskí pacienti)

!!! Pokiaľ sa ako pacient bez poistenia, samoplatca objednávate On-line formou cez portál navstevalekara.sk, bude Vám k poplatku účtovanom internetovým portálom dodatočne doúčtovaných na ambulancii 20€ v hotovosti !!!


.

 PREVENTÍVNE ORL VYŠETRENIE

(vodičský preukaz, atď...)

Poskytujeme preventívne ORL vyšetrenie, vyšetrenie sluchu, vyšetrenie vestibulárneho (rovnovážneho) aparátu napríklad na nasledovné účely: VODIČSKÝ PREUKAZ, administratívne účely, zbrojný preukaz, potreby zamestnávateľa, práca vo výškach, pred liečbou v hyperbarickej komore... Poplatok za preventívne vyšetrenie je 25€.

Výmenný lístok nie je potrebný

                                                                                                                                                                                                                                   .

Preventívne ORL vyšetrenie pacientov z čakárne v "dnešný" deň:

Kiosk:  v prípade dostupnosti voľného termínu Vám kiosk pridelí najbližšie poradové číslo na vyšetrenie ešte v "dnešný" deň. Pokiaľ kiosk píše “Koniec vydávania lístkov“ znamená to, že na daný deň už boli všetky lístky/čísla  rozdané.

Aký orientačný čas prislúcha môjmu poradovému číslu??? - informáciu nájdete v čakárni a na úplnom konci tejto stránky. Do čakárne je nevyhnutné dostaviť sa min. 10 minút pred vyšetrením, v opačnom prípade môže vaše poradové číslo prepadnúť !!!

                                                                                                                                                                                                                                   .

Objednávanie sa na preventívne vyšetrenie na konkrétny dátum a orientačný čas (bezplatné objednávanie):

On-line: eCasenka.sk

Osobne:  na ambulancii v čase ordinačných hodín


Objednávanie sa na preventívne vyšetrenie na konkrétny dátum a presný čas (poplatok účtovaný portálom):

On-line: navstevalekara.sk (profil - Dospelí pacienti),  navstevalekara.sk (profil - Detskí pacienti)

!!! Pokiaľ sa na preventívne vyšetrenie objednávate On-line formou cez stránku navstevalekara.sk, bude Vám k poplatku účtovanom internetovým portálom dodatočne doúčtovaných na ambulancii 15€ v hotovosti !!!

Objednanie eReceptu on-line

Ste našim pacientom a množstvo lieku Vám nepostačuje do najbližšie plánovanej kontroly? Alebo ste nedopatrením Váš liek znehodnotili? Nemusíte strácať čas návštevou ambulancie. O elektronický recept nás môžete požiadať on-line cez naše profily na  navstevalekara.sk (profil - Dospelí pacienti)navstevalekara.sk (profil - Detskí pacienti) a po našom spätnom vyrozumení si liek budete môcť vyzdvihnúť v najbližšej lekárni. Služba je bezplatná a dostupná v priebehu pondelkov a utorkov do 15-tej hodiny.

Pohotovostná ORL služba v Bratislave

Pohotovostná ORL služba je vyhradená výlučne pre akútne stavy a to počas víkendov a v pracovné dni po 15-tej hodine v prípade nedostupnosti ambulantnej ORL starostlivosti

NÚDCH (Detská otorinolaryngologická klinika) - NÚDCH

Adresa a mapa

ORL ambulancia pre deti a dorast - RHINO

Šustekova 2, 851 04 Bratislava

(Petržalka - Poliklinika Šustekova,prízemie)


Orientačné časy vybavenia poradových čísiel

        

Pondelok :

č1. - 8:15, č2. - 8:30, č3. - 9:00, č4. - 9:15, č5. - 9:30, č6. - 10:00, č7. - 10:15, č8. - 10:30, č9. - 11:00, č10. - 11:15, č11. - 11:30,         č12. - 13:00, č13. - 13:15, č14. - 13:30, č15. - 14:00, č16. - 14:15, č17. - 14:30, č18. - 15:00, č19. - 15:15, č20. - 15:30

Streda :

č1. - 7:30, č2. - 8:15, č3. - 8:30, č4. - 9:15, č5. - 9:30, č6. - 10:15, č7. - 10:30, č8. - 11:15, č9. - 11:30

Štvrtok :

č1. - 8:00, č2. - 8:15, č3. - 8:30, č4. - 9:00, č5. - 9:15, č6. - 9:30, č7. - 10:00, č8. - 10:15, č9. - 10:30,    č10. - 11:00, č11. - 11:15,        č12. - 11:30, č13. - 12:15, č14. - 12:30, č15. - 13:00, č16. - 13:15, č17. - 13:30, č18. -  14:00, č19. - 14:15

Piatok :

č1. - 7:30, č2. - 8:15, č3. - 8:30, č4. - 9:15, č5. - 9:30, č6. - 10:15, č7. - 10:30, č8. - 11:15